UČIT A ŽÍT

 

PLNÍ MÉ I VAŠE SNY

Jako učitelka, která učila na 1. stupni základní školy jsem měla jedno velké přání, ať má každé dítě efektivní, inspirativní a kreativní výuku, která ho připraví na život. Život, který bude natolik kvalitní, že se každý bude moci rozhodovat sám za sebe, bude kriticky myslet a dokáže zpracovat informace dnešního světa. Nebude se bát vyjádřit svůj názor, bude aktivní a bude vědět, že pokud chce něčeho opravdu dosáhnout, neexistuje žádná překážka, která by ho mohla ovlivnit.

Ke splnění tohoto přání, ale je potřeba začít nejdříve u sebe, mých kolegů pedagogů a také rodičů. My jako pedagogové ovlivňujeme z velké části naše studenty. I když nám dnešní doba v mnohém pomáhá, na druhou stranu jsme zaplaveni spousty nápadů, myšlenek, metod, trendů a tipů, ale  mnoho zdrojů, nepřehlednost a nedostatek času se kvalitně připravit na výuku, vyčerpanost z mnohých administrativních úkonů, které učitelské povolání také zahrnuje, někdy výuku staví na druhou kolej a někdy i přes veškeré naše úsilí nezbývá dostatek času se připravit podle našich představ. Vyčerpanost a obrovské nasazení, které během školního roku většina učitelů má, tak zároveň neumožňuje soustředit se i na své vlastní potřeby, koníčky a svůj život. Tato stránka Vám bude nabízet vše na jednom místě – novinky ze zahraničí, trendy, jak správně a efektivně učit, inspirace, motivaci ke každodenní práci. Pokud bude učitele jejich práce bavit, budou spokojení a šťastní, budou se vzdělávat a motivovat, tak jen v tom případě bude mít naše práce smysl.